powerball规则

powerball规则

渍以蜜水,嗽口舌之生疮。近道亦有,次宣城间。

按柴胡有二种∶色白黄而大者,为银胡,以劳疟骨蒸虚劳疳热;色微黑者,以解表发散。若用得其宜,与病相会,入口必愈,身安寿延。

膀胱部药队\〔泻膀胱猛将〕膀胱部药队\〔泻膀胱猛将〕内容:〔害〕下焦血分湿热之要药。〔修治〕五月采叶茎晒干,根亦可用,每一斤用羊脂四两拌抄,待尽为度。

凡呕吐因于火者禁用。今则以十黍为一铢,六铢为一分,四分成一两,十六两为一斤。

疗筋骨之拘挛,逐皮肤之,治阴痿囊湿,女子阴痒,明目缩便,愈疮疗疝,酿尤良,远志为使。 此云恶曲,人有以酿酒无妨,恐酒米相和,异单用也。

秦名羊韭,齐名爱韭,楚名马韭,越名羊蓍,一名禹葭,一名禹余粮。久服补髓,益气,肥健,不饥,轻身,延年。

Leave a Reply