vr福利在线手机游戏

vr福利在线手机游戏

一切血痛活血补血,当归、阿胶、川芎、甘草;凉血,生地黄;破血,桃仁、红花、苏木、茜根、延胡索、郁李仁;止血,发灰,棕灰。华佗方∶用白土一两,铜青一钱。

【释名】时珍曰∶限,即门阈也。 刮取细捣筛,入乳钵研如面,和合诸药为丸散,此铁之精华,功用强于铁粉也。

置银铅于灰上,更加火,铅渗灰下,银住灰上,罢火候冷,出银。 传尸鬼气,咳嗽癖,煮汁作粥食。

其法∶麻油满盏,以灯草二七茎点灯,将针频涂麻油,灯上烧令通赤用之。宜作粥薄暮啜之,解烦去睡,调理腑脏。

小儿脐风口噤,入全蝎、轻粉。时珍曰∶铁畏皂荚、猪犬脂、乳香、朴硝、砂、盐卤、荔枝。

合左缠根,治麸豆入目;地榆煮过,醋浸研末,点顽翳。桑乃箕星之精,能助药力,除风寒痹诸痛,久服终身不患风疾故也。

Leave a Reply