No.5307女神周于希Sally心愿旅拍黑色露肩连衣长裙秀完美身材诱惑写真[90P]_周于希_秀人网

No.5307女神周于希Sally心愿旅拍黑色露肩连衣长裙秀完美身材诱惑写真[90P]_周于希_秀人网

哺鸡蛋壳,主伤寒劳复,研敷下疳,麻油调搽痘毒神效。家宝方∶用锅焦炒黄三斤,神曲炒四两,砂仁炒二两,鸡肫皮一两炒,共为细末,加白糖、米粉和匀,焙作饼用。

结子味如饴,有核形如枣子,长五尺,芦刀剖之则辛;食之者地仙,不畏水火白刃。 凡栽薯须顺栽,若倒栽则不生。

语言首尾不相顾者为神昏。忌头风用苍耳子、白芷、谷精草各五钱,川芎三钱,甜酒酿四两,老酒二碗,煎一碗服梦遗白浊。

妇人血崩则脉尺内虚大弦数也。按此物食之,浓肠胃,健脚力,缩痰涎,解毒活血,甚妙甘薯粉功同甘薯。

 而闽中有番薯,似山药,而肥白过之,种沙地易生而极蕃衍,饥馑之民,多赖全活,此物北方亦可种也。味甘气清,性寒无毒,清膈热,利小水,化痰,消瘿结滞气,有补血明目之功。

牙根臭烂洪氏一盘珠∶刀豆壳烧灰,加冰片,擦涎出,即安。云能收脑麝数十年不散,出西南海洋,春间群龙所吐涎沫,浮出者,番人采货之;亦有从大鱼腹中剖得者,其状初若脂胶,黄白色,干则成块,黄黑色,如百药煎而腻理,久则紫黑如五灵脂而光泽,其体细飘似浮石而腥臊,其说亦未确核。

Leave a Reply